Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
zagadnienia wybrane.

Praca zawiera omówienie podstawowych zasad, którymi powinien kierować się każdy przedsiębiorca przed zawarciem umowy cywilnoprawnej. Omówione zostały zasady reprezentacji zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i spółek prawa handlowego. Dodatkowo wskazano podstawowe narzędzia niezbędne do prawidłowej weryfikacji danych przedsiębiorców.
Pobierz poradnik w wersji elektronicznej: