Zmiany w powoływaniu członków zarządu po 01 stycznia 2017 r.
201703.12
0

Zmiany w powoływaniu członków zarządu po 01 stycznia 2017 r.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 16 grudnia 2016 r. która weszła w życie w dniu 01.01.2017 r. wprowadziła zmiany, skorelowane de facto z uregulowaniami, jakie wprowadza Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. która weszła w życie również w dniu 01.01.2017 r. Zmiany te, generalnie dotyczą zasad powoływania członków…