Kary pieniężne za naruszenia przepisów przy przewozie towarów
201705.10
0

Kary pieniężne za naruszenia przepisów przy przewozie towarów

Dnia 01 maja 2017 roku zmieniona została Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Wprowadzono szeroki katalog kar pieniężnych oraz dookreślono zakres odpowiedzialności podmiotów wysyłających i odbierających, przewoźników a nawet kierowców. [Niedopełnienia obowiązków przez podmioty wysyłające lub odbierające] W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru,…