Świadczenie postojowe tylko dla podmiotów, które doznały przestoju …. czyli czego ?
202004.24
0

Świadczenie postojowe tylko dla podmiotów, które doznały przestoju …. czyli czego ?

Ustawodawca wprowadzając przepisy dotyczące wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią koronowirusem COVID-19 przewidział szereg świadczeń, z których przedsiębiorcy Ci będą mogli skorzystać w celu złagodzenia ujemnych skutków jakich doznali w związku z pojawieniem się epidemii w naszym kraju. Jednym z takich świadczeń jest świadczenie postojowe. W trakcie składania wniosku o świadczenie postojowe, oprócz obniżonego kryterium…