Bank PKO BP ukarany przez UOKiK
202102.04
0

Bank PKO BP ukarany przez UOKiK

16 października 2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał postanowienia wzorca umowy stosowane przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie  za niedozwolone postanowienia umowne i zakazał ich wykorzystywania. Tym samym, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie…