Szkoła Prawa Gospodarczego

Szkoła Prawa Gospodarczego to szkolenie skierowana przede wszystkim do kardy wyższego szczebla zajmującej się przygotowywaniem i negocjowaniem umów cywilnoprawnych. Zajęcia odbywają się w 6 godzinnych blokach zakończonych egzaminem.


W ramach Szkoły Prawa Gospodarczego zwracamy szczególną uwagę na przepisy z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa pracy. Szeroko omawiamy zagadnienia związane z  funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych w prawie polskim oraz wskazujemy elementy charakterystyczne, na które  szczególnie należy zwrócić uwagę.

Zajęcia teoretyczne uzupełnione są praktycznymi przykładami, z którymi mieli do czynienia pracownicy naszej Kancelarii (case study) oraz szeregiem ćwiczeń. Dodatkowo omawiamy ostatnie zmiany przepisów oraz istotne orzeczenia Sądu Najwyższego

 

Zajęcia prowadzą radcy prawni z naszej Kancelarii, posiadający szeroką wiedzę teoretyczną oraz  doświadczenie  w przedmiotowej tematyce.

 

Słuchacze Szkoły  Prawa Gospodarczego  otrzymają materiały  oraz dostęp do opracowanych przez Kancelarię wzorów dokumentów.

 

Koszt uczestnictwa: 2500 zł + VAT
Cena obejmuje: udział, materiały, przerwy kawowe, certyfikat
Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres mailowy: marketing@leas.pl

Bogate doświadczenie

Szkolenia prowadzą radcowie prawni z bogatym doświadczeniem, specjalizujący się w omawianej tematyce.

Wzory dokumentów


Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje dostęp do wzorów dokumentów przygotowanych przez naszą Kancelarię.

Certfikaty uczestnictwa


Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa dokumentujący uczestnictwo w szkoleniu.

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@bazyluk.eu