2017

Zasada równego traktowania pracowników – zagadnienia ogólne

Zasada równego traktowania pracowników – zagadnienia ogólne

[8-Wrzesień-17 10:36:39]
Kodeks pracy wprowadza szereg unormowań dotyczących obowiązku równego traktowania pracowników oraz zakazu ich dyskryminacji. Pracodawca jest zobowiązany do szanowania godności pracownika oraz innych jego dóbr osobistych. Powinien...
Czy dłużnicy odczują podatek VAT od opłat egzekucyjnych ?

Czy dłużnicy odczują podatek VAT od opłat egzekucyjnych ?

[16-Sierpień-17 17:16:46]
Komornicy sądowi działają w obrocie prawnym nie jako podmiot prawa publicznego, lecz w formie przedsiębiorców prowadzących samodzielną działalność gospodarczą- tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu...
Małoletni będą mogli przebywać na sali sądowej

Małoletni będą mogli przebywać na sali sądowej

[19-Czerwiec-17 18:41:42]
Od 17 lipca 2017 roku, w związku z nowelizacją art. 152 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 95 Ustawy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  przewodniczący...