2021

Frankowicze wygrywają z bankiem w sądzie

Frankowicze wygrywają z bankiem w sądzie

[31-maj-21 9:41:00]
11 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie z powództwa małżeństwa kredytobiorców przeciwko bankowi, którego byli klientami, o...
Firma  Koleta sp. z o.o. okłamywała konsumentów

Firma Koleta sp. z o.o. okłamywała konsumentów

[27-maj-21 9:37:00]
11 lutego 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu wobec Koleta sp. z o.o., Prezes Urzędu Ochrony...
JMS SPORTS ukarane przez UOKiK

JMS SPORTS ukarane przez UOKiK

[20-maj-21 9:29:00]
5 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzonym postępowaniu podjął decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł na...
Bank BPH ukarany przez UOKiK

Bank BPH ukarany przez UOKiK

[27-kwiecień-21 18:13:04]
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dn. 29 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, uznał mnogie...