2017

Małoletni będą mogli przebywać na sali sądowej

Małoletni będą mogli przebywać na sali sądowej

[19-Czerwiec-17 18:41:42]
Od 17 lipca 2017 roku, w związku z nowelizacją art. 152 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 95 Ustawy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  przewodniczący...