2017

Małoletni będą mogli przebywać na sali sądowej

Małoletni będą mogli przebywać na sali sądowej

[19-Czerwiec-17 18:41:42]
Od 17 lipca 2017 roku, w związku z nowelizacją art. 152 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 95 Ustawy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  przewodniczący...
Zmiana – Kodeks Spółek Handlowych

Zmiana – Kodeks Spółek Handlowych

[26-Kwiecień-17 14:51:54]
W dniu 28.04.2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych zmieniająca  art. 403 tego kodeksu. Zmiana dotyczy spółek publicznych i polega na zastąpieniu dotychczasowego brzmienia „spółki...