2018

2017

Francja: Kary za brak oznaczenia retuszowanych zdjęć.

Francja: Kary za brak oznaczenia retuszowanych zdjęć.

[4-Październik-17 8:41:36]
W dniu 1 października Francja wprowadziła obligatoryjne oznaczanie zdjęć wykorzystywanych komercyjnie, w których nastąpiła obróbka graficzna osób na nich przedstawionych. Każde takie zdjęcie powinno zawierać...
Zasada równego traktowania pracowników – zagadnienia ogólne

Zasada równego traktowania pracowników – zagadnienia ogólne

[8-Wrzesień-17 10:36:39]
Kodeks pracy wprowadza szereg unormowań dotyczących obowiązku równego traktowania pracowników oraz zakazu ich dyskryminacji. Pracodawca jest zobowiązany do szanowania godności pracownika oraz innych jego dóbr osobistych. Powinien...
Czy dłużnicy odczują podatek VAT od opłat egzekucyjnych ?

Czy dłużnicy odczują podatek VAT od opłat egzekucyjnych ?

[16-Sierpień-17 17:16:46]
Komornicy sądowi działają w obrocie prawnym nie jako podmiot prawa publicznego, lecz w formie przedsiębiorców prowadzących samodzielną działalność gospodarczą- tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu...