201705.06
0

Od 01 maja 2017 r. kobiety w ciąży mogą pracować przed monitorami do 8 godzin na dobę.

W dniu 01 maja 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 796).

Do momentu wejścia w życie wskazanego powyżej rozporządzenia, za pracę szczególnie uciążliwą lub szkodliwą dla zdrowia kobiet w ciąży uznawano pracę przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę. Od 1 maja 2017 r.  za pracę uciążliwą, niebezpieczną lub szkodliwą dla zdrowia kobiet w ciąży uznano pracę na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Na marginesie wskazać również należy, że rozporządzenie wprowadziło także nowe kategorie prac zabronionych kobietom w ciąży m.in.

– ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;
– ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia;
– przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie;

Doprecyzowano również, że kobiety w ciąży mogą wykonywać prace w pozycji stojącej łącznie do 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;

Fot. Fotolia