201703.13
0

Niewłaściwa reprezentacja pracodawcy przy wypowiadaniu umowy

Niewłaściwa reprezentacja pracodawcy przy wypowiadaniu umowy o pracę nie ma znaczenia dla skuteczności samego wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenia dokona osoba lub organ nieuprawniony, to pomimo wadliwości podmiotowej będzie ono ważne, jeżeli nastąpiło zgodnie z wolą pracodawcy i zostało przez niego potwierdzone.

Wadliwość podmiotowa może mieć natomiast znaczenie przy analizie poprawności dokonanego wypowiedzenia pod kątem naruszenia przepisów prawa pracy o wypowiadaniu więzi pracowniczej. W takim przypadku zwolnionemu pracownikowi, po odwołaniu się do sądu pracy, służyć będą określone w art. 45 § 1 Kodeksu pracy roszczenia.

Powyższe stanowisko wynika z wyroku Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 8 grudnia 2016 r. II PK 271/15