201809.02
0

Zmiana treści oświadczenia o nadaniu nazwiska dziecku

W sprawach związanych z ustaleniem ojcostwa zachodzi potrzeba uregulowania nazwiska dziecka, w związku ze zmianą jego stanu cywilnego. W takim przypadku zastosowanie będą miały przepisy art. 89 i 891 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W przypadku uznania ojcostwa, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi od uznania ojcostwa. W takim przypadku dziecko może nosić nazwisko jednego z rodziców albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

W przypadku gdyby rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń sąd, na podstawie art. 89 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nada dziecku nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

W przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany jego nazwiska niezbędna będzie jego zgoda.

Jeżeli  zmiana nazwiska dziecka następuje w ramach sądowego ustalenia ojcostwa sąd stosuje odpowiednio zasady opisane powyżej i nadaje nazwisko dziecku w wyroku ustalającym ojcostwo.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2014 r. (II CSK 84/14) oświadczenie takie może być zmienione lub odwołane aż do momentu zamknięcia rozprawy przed sądem drugiej instancji.

Wobec czego, nawet gdyby rodzice przed sądem rejonowym  złożyli zgodne oświadczenie co do nazwiska dziecka, zmiana treści takiego  oświadczenia  lub jego uchylenie może nastąpić, również w postępowaniu apelacyjnym.

Źródło obrazu: Fotolia.com