Obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa pracy

Przepisy prawa pracy oraz obowiązujące orzecznictwo, zarówno polskie jak i europejskie niejednokrotnie nasuwać może różnorodne problemy prawne. Dzięki stałej obsłudze prawnej w zakresie prawa pracy przedsiębiorcy ograniczają ryzyka związane ze stosowaniem prawa pracy, w tym ze zmieniającym się stanem prawnym. Nasze rozwiązania pozwalają przedsiębiorcom zmniejszyć zaangażowanie w rozwiązywanie trudnych kwestii prawa pracy.

Zdajemy sobie sprawę jak istotne mogą być informacje handlowe do których dostęp mają zatrudnieni pracownicy. Analizujemy i wdrażamy programy mające na celu zminimalizowanie możliwości ujawnienia tych danych w sposób niekontrolowany na zewnątrz. Wdrażamy również politykę ochrony informacji poufnych.

Przeprowadzamy audyty prawno-pracownicze mające na celu analizę sytuacji prawnej przedsiębiorcy od analizy dokumentacji prawniczej począwszy po dokładne zbadanie procedur pracowniczych obowiązujących u danego przedsiębiorcy. Zmiany w przepisach polskiego jak i europejskiego prawa pracy oraz pojawiające się wciąż nowe orzecznictwo sądów pracy nie będą już zaskakiwały naszych Klientów.

Doradzamy w przypadku konieczności dokonywania zwolnień zarówno indywidualnych jak i grupowych. Oceniamy przyczyny rozwiązania umowy o pracę, co pozwala uniknąć przedsiębiorcy ewentualnej odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym rozwiązaniem umowy  o pracę. Sporządzamy niezbędne dokumenty. Prowadzimy również negocjacje i uczestniczymy w spotkaniach z pracownikami. Wpieramy w tym zakresie kadrę kierowniczą przedsiębiorców

Brak odpowiedniej wiedzy lub nieprawidłowe stosowanie procedur może narazić pracodawcę na spór z pracownikami. Reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych, analizujemy już istniejące procesy sądowe i oceniamy zagrożenia z tym związane. Dbamy o to aby działalność naszych Klientów była zgodna z powszechnie obowiązującym prawem pracy, zarówno polskim jak i europejskim.

Prawo własności intelektualnej, w tym problematyka przejścia na pracodawcę pełni praw autorskich do dzieł wytworzonych przez pracowników zarówno w ramach stosunku pracy jak i umów cywilnoprawnych to jedno z podstawowych zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorcy. Przygotowujemy dokumentację oraz opracowujemy metody pozwalające pracodawcom w najpełniejszym zakresie uzyskać prawa do wytworzonych przez pracowników dzieł i utworów.