201911.11
0

Prawo pracy – rozszerzenie uprawnień pracowników w zakresie dochodzenia odszkodowań z powodu mobbingu

07 września 2019 r. weszła w życie  nowelizacja kodeksu pracy rozszerzająca uprawnienia pracowników, którzy doświadczyli mobbingu, w miejscu swojego zatrudnienia. Dzięki nowym rozwiązaniom odszkodowania od pracodawcy będzie mógł się domagać nie tylko pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę ale również ten, który będąc nadal zatrudniony takiego mobbingu doznał.

Przypomnieć również należy, że pracownik, który wskutek mobbingu doznał rozstroju zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Nowelizacja z jednej strony ułatwi dochodzenie pracownikom swoich praw, z drugiej strony zwiększy zakres odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy.

Dlatego też, ważnym wydaje się przeprowadzenie odpowiednich szkoleń, tak aby w przyszłości uniknąć problemów związanych z odpowiedzialnością materialną pracodawcy z tego tytułu, zwłaszcza że obowiązek pracodawcy dotyczący przeciwdziałania mobbingu nałożony został na pracodawcę ustawowo .

Czym jest mobbing ?

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Fot. Fotolia