Śmierć osoby bliskiej – roszczenia jakie przysługują osobom najbliższym

Śmierć osoby bliskiej jest zawsze tragedią. W przypadku jednak gdy następuje ona w tragicznych okolicznościach, nagle oraz z powodu działań osoby trzeciej cierpienie żyjących członków rodziny jest tym bardziej spotęgowane.  Żałoba w takich okolicznościach przebiega znacznie bardziej intensywnie, często powodując nawet uszczerbek na zdrowiu psychicznym pozostałych przy życiu najbliższych.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej z OC sprawcy

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma za zadanie rekompensować choć w minimalnym zakresie cierpienia, które członkowie rodziny ponieśli wskutek śmierci osoby najbliższej. Wysokość takiego zadośćuczynienia zależy głównie od stopnia pokrewieństwa, wieku poszkodowanego a przede wszystkim od więzi jaka łączyła poszkodowanego ze zmarłym.

Komu przysługuje zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej z OC sprawcy

Zadośćuczynienie z tytułu śmierć osoby bliskiej z OC sprawcy przysługuje:

  • najbliższym członkom rodziny (dzieciom, żonie)
  • dziadkom, wnukom

Żałoba po śmierci osoby bliskiej – jak ją przeżywamy


Ile to kosztuje ?

Nasze wynagrodzenie stanowi  prowizja potrącana od kwot uzyskanych od zakładu ubezpieczeń.


Masz pytania ?

Napisz do nas a chętnie na nie odpowiemy !

[contact-form-7 id=”4″ title=”Napisz do nas”]