Masz kredy we frankach ?

Zastanawiałeś się kiedykolwiek jaki faktycznie kredyt zaciągnąłeś ? Czy na pewno był to kredyt walutowy a  może Twój kredyt jest jedynie kredytem waloryzowanym ?

Nasi eksperci  poddadzą szczegółowej weryfikacji dokumentację związaną z Twoją umową kredytową. Po jej analizie, będziemy mogli  przedstawić Ci możliwości dochodzenia roszczeń,  w szczególności uznania umowy za nieważną lub możliwości żądania zwrotu  nadpłaconych rat wynikających z zastosowania przez bank niezgodnych z prawem zapisów umownych.

Gwarantujemy kompleksową pomoc prawną i obsługę ekspercką na każdym etapie wykonania umowy, w szczególności  w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.