Pomoc dla kredytobiorców kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut: CHF, USD, EURO zarówno na etapie przed sądowym, sądowym jak i egzekucyjnym

Masz kredyt we frankach ?

Zastanawiałeś się kiedykolwiek jaki faktycznie kredyt zaciągnąłeś ? Czy na pewno był to kredyt walutowy a  może Twój kredyt jest jedynie kredytem indeksowanym lub denominowanym ?

Nasi eksperci  poddadzą szczegółowej weryfikacji dokumentację związaną z Twoją umową kredytową. Po jej analizie, będziemy mogli  przedstawić Ci możliwości dochodzenia roszczeń,  w szczególności uznania umowy za nieważną lub możliwości żądania zwrotu  nadpłaconych rat wynikających z zastosowania przez bank niezgodnych z prawem zapisów umownych.

Gwarantujemy kompleksową pomoc prawną i obsługę ekspercką na każdym etapie wykonania umowy, w szczególności  w postępowaniu przed sądowym, mediacyjnym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Dlaczego warto przeanalizować umowę kredytową ?

Banki często nie informowały lub informowały w sposób niedostateczny o ryzyku jakie za sobą niesie zawarcie umowy kredytowej przewalutowanej do waluty obcej. Konsumenci jako ogniwo słabsze, w odróżnieniu od banków, nie mieli dostępu do danych statystycznych, analiz i prognoz wzrostu wartości tej waluty, wobec czego nie byli świadomi tak dużego ryzyka jakie na siebie nakładają. Dlatego też, warto zlecić kancelarii specjalizującej się w sprawach frankowych analizę prawną umowy, w szczególności pod kątem występowania niedozwolonych klauzul umownych.

Nasi specjaliści z zakresu prawa bankowego przeanalizują Twoją umowę oraz wskażą kwoty nadpłacone! 

Wiele możliwości w sporze z bankiem – pomoc Frankowiczom!

Po dokładnej analizie finansowo-prawnej umowy kredytowej osoba posiadająca kredyt we franku szwajcarskim może przed skierowaniem sprawy na drogę procesu sądowego:

  1. wezwać bank do określonego zachowania się
  2. wystąpić do sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.
  3. prowadzić negocjacje z bankiem

Jeżeli powyższe działania nie przyniosą skutku, pozostaje jedynie dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Kredyty frankowe kancelaria Pomoc Frankowiczom

Fot:Fotolia