Audyt zgodności


 

Przeprowadzamy audyt zgodności stosowanych rozwiązań z RODO

Analiza ryzyka


 

Przeprowadzimy analizę ryzyka stosowanych rozwiązań w formie raportu

Wdrożenie procedur


 

Wdrażamy procedury zwiększające bezpieczeństwo danych

Outsourcing IOD


 

Kompleksowe przejęcie obowiązków IOD

GŁÓWNY EKSPERT

r.pr. Piotr Bazyluk