202104.02
0

Reklama Toyota Motor Poland nadużyła zaufania odbiorców

Dnia 13 stycznia 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy uznał, iż reklama telewizyjna Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. (dalej “Toyota”) narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżący w złożonej skardze informował o treści reklamy, która przedstawia fragment moto-magazynu, w którym dwóch ekspertów rozmawia o wadach i zaletach układów hybrydowych. Reklama jest możliwa do obejrzenia na serwisie YouTube pod tytułem “AUTOMAGAZYN | Hybrydy które same się ładują”.

Według skarżącego, wypowiedź Włodzimierza Zientarskiego wprowadza w błąd, sugerując iż samochody konkurencji z napędem typu plug-in są użyteczne tylko w przypadku pełnego lub prawie pełnego naładowania akumulatorów i nie są zdolne do samodzielnego podniesienia poziomu naładowania podczas jazdy. W rzeczywistości samochody plug-in w przypadku rozładowania akumulatorów przechodzą w tryb działania identyczny jak klasyczne hybrydy (takie jak samochody z oferty Toyoty), a oprócz tego możliwe jest naładowanie akumulatorów korzystając z energii generowanej przez silnik spalinowy (jak w klasycznej hybrydzie) i odzyskiwanej z hamowania.”

W odpowiedzi, przedstawiciel firmy Toyota podniósł, że załączona reklama zawiera ogólne i prawdziwe sformułowania dotyczące napędu hybrydowego produkowanego przez Toyotę. Przedmiotowa reklama nie zawiera żadnego porównania z hybrydami typu plug-in, trudno zatem się odnieść do jakichkolwiek zarzutów merytorycznych, co w konsekwencji oznacza, że skarga jest całkowicie bezzasadna. Zdaniem firmy Toyota, niezależnie od przedstawionych przez skarżącego argumentów, analizując zaskarżoną reklamę należy mieć także na uwadze, że – zgodnie z obowiązującymi zasadami – jako jej odbiorca powinien być przyjmowany tzw. przeciętny konsument.

Przeciętnym konsumentem jest taki konsument, który jest dobrze poinformowany, uważny i ostrożny, konsument zorientowany w zasadach prowadzenia reklamy i konstruowania przekazów reklamowych. Jest to osoba krytyczna. Bez wątpienia przeciętny konsument — w tym odbiorca reklamy Toyota — nie ma problemu z odróżnieniem zwykłego napędu hybrydowego od napędu hybrydowego typu plug-in.

Zespół Orzekający zważył co następuje.

Wypowiedź w omawianej reklamie Pana Zientarskiego „(…) Dlatego wolę hybrydy Toyoty i Lexusa, bo one same się ładują w czasie jazdy (…)” oraz napis na ekranie „Hybrydy Toyoty same ładują się w czasie jazdy” – może wprowadzać odbiorcę w błąd w odniesieniu do istotnych cech, w tym w szczególności co do sugerowania wyłącznych właściwości reklamowanego produktu, w świetle faktu, że hybrydy plug-in także ładują się podczas jazdy oraz, że Toyota jest również producentem hybryd plug-in. Tym samym, reklama firmy Toyota nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy, gdyż częstotliwość ładowania zależy od przebiegu km, stylu jazdy, zasięgu i innych czynników i sformułowanie sugerujące iż hybrydy plug-in muszą być codziennie ładowanie jest nadużyciem.

Co istotne, w ocenie Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie jest jednak reklamą porównawczą, ponieważ nie umożliwia bezpośrednio lub pośrednio rozpoznania konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta.

foto: pixabay/bernardsie