202107.27
0

Skarga klienta przeciwko sieci sklepów Lidl oddalona przez KER

7 kwietnia 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez konsumenta (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zamieszczonej w gazetce reklamowej sklepu LIDL, reklamowany produkt przedstawiał produkty firmy Roleski sp. j., postanowił oddalić skargę w zakresie w jakim dotyczyła ona naruszenia art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy; jednocześnie uwzględnić skargę w zakresie w jakim dotyczyła naruszenia art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Przedmiotem skargi była reklama produktów firmy Roleski sp. j., zamieszczona w gazetce reklamowej sklepu LIDL. W treści reklamy zostało użyte sformułowanie: “wysokotłuszczowe posiłki można jeść w każdej ilości i o każdej porze”.  W skardze złożonej przez konsumenta, argumentował on, że “Reklama propaguje niezdrowy tryb życia i wprowadza konsumentów w błąd. Użycie sformułowania “wysokotłuszczowe posiłki można jeść w każdej ilości i o każdej porze” jest sprzeczne z obecną wiedzą dotyczącą zdrowego trybu życia. Sugerowanie, że to dieta którą mogą stosować wszystkie osoby i nie wskazanie, że powinno się to odbywać pod kontrolą lekarza lub dietetyka jest groźne.” Ponadto, jak Skarżący podniósł w skardze, reklama sugerowała, że to dieta którą mogą stosować wszystkie osoby, a nie zostało wskazanie przy tym, że powinno się to odbywać pod kontrolą lekarza lub dietetyka.

W toku posiedzenia skargę przedstawiała i popierała arbiter – referent. Wniosła ona o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1.i art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że reklama nie naruszyła art. 2 ust. 1 KER.  

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama zawiera treści mogące nadużyć zaufania odbiorców i wykorzystywać ich braku doświadczenia lub wiedzy w zakresie, w jakim wykorzystano sformułowanie “wysokotłuszczowe posiłki można jeść w każdej ilości i o każdej porze dzięki produktom Roleski z linii KETO”. Tym samym, doszło w przedmiotowej sprawie do naruszenia art. 8 KER.

Zespół Orzekający uznał, iż przekaz reklamowy ze względu na swoją lokalizację oraz przekaz skierowany był do wszystkich odbiorców reklamy (klientów sieci handlowej korzystających z gazetek promocyjnych), nie zaś do wąskiej określonej grupy. Zespół Orzekający wskazał, iż uznał za niewłaściwe poczynione przez firmę Roleski sp. j. założenie, jakoby treść przekazu reklamowego należało interpretować jako skrót myślowy w powiązaniu z szeregiem założeń związanych ze stosowaniem diety keto. Skarżona reklama została oceniona jako niezależny przekaz reklamowy. Bez znaczenia w tym wypadku są jakiekolwiek dodatkowe analizy i opinie niedostępne dla konsumenta w momencie podejmowania decyzji w oparciu o przedmiotową reklamę.  Tym samym, uznając zasadność przedstawionego zarzutu w zakresie, w jakim przedmiotowa reklama wykorzystuje sformułowanie “wysokotłuszczowe posiłki można jeść w każdej ilości i o każdej porze dzięki produktom Roleski z linii KETO”. Reklama w obecnym brzmieniu może być odczytana, jako przekaz mówiący, że gdy reklamowane produkty są dodawane do posiłków wysokotłuszczowych, można spożywać je dowolnej ilości oraz w dowolnym czasie. Zespół Orzekający zachęcił Skarżonego do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w razie, gdyby podjął on decyzję o dalszym wykorzystywaniu przedmiotowej reklamy.