202105.07
0

Reklama Robarcko Poland Sp. z o.o. naruszyła Kodeks Etyki Reklamy

10 marca 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez AS-PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeciwko reklamie internetowej Robarcko Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni uznać, że reklama narusza art. 8 i art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

W treści skargi skarżący argumentował, że Firma Robarco Poland Sp. z o.o. w ramach kampanii mailingowej sugerowała, że jest „największym europejskim dystrybutorem rozruszników i alternatorów w Europie.” Według skarżącego, stwierdzenie to, mające na celu przekonanie potencjalnych klientów – w tym konsumentów, do współpracy z firmą Robarcko Poland sp. z o.o. mijało się z prawdą.  Do największych dystrybutorów alternatorów i rozruszników w Europie należą bowiem wg AS-PL Sp. z o.o. m.in.: PSH Holding B.V. z siedzibą w Holandii, Casco SPA z siedzibą we Włoszech, Holder Christian A/S z siedzibą w Danii, BORG Automotive Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, AS-PL Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce.

Do skargi dołączone zostało również zestawienie z wyszczególnionymi liczbami dotyczącymi obrotów finansowych i liczby pracowników wymienionych firm i porównanie tychże z obrotami liczbą pracowników firmy Robarcko Poland Sp. z o.o.. Z zestawienia faktycznie wynikało, iż jak argumentowała skarżąca firma AS-PL Sp. z o.o., obroty całej grupy kapitałowej Robarcko B.V. są dużo niższe od faktycznych liderów działających na rynku, zarówno pod względem asortymentu, poziomu osiąganych obrotów oraz liczby zatrudnionych pracowników, jak i wszelkich danych, które są możliwe do porównania. Pomimo tego, firma Robarcko Roland sp. z o.o. wg skarżącego, rozpowszechniała nieprawdziwe informacje na temat swojej rzekomej pozycji na rynku sprzedaży rozruszników i alternatorów i to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.

Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego i dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 8 i art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół uznał mianowicie, iż reklama zawierająca określenie superlatywne jak: “Największy europejski dystrybutor rozruszników i alternatorów w Europie już jest w Polsce.” bez poparcia go dowodami lub badaniami oraz bez wskazania źródła danych, nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy i wprowadza ich w błąd.  Zespół Orzekający wskazał, że skarżona reklama jest tzw. reklamą superlatywną, czyli reklamą używającą określenia wartościującego, zachęcającego do zakupu towarów marki Robarcko.

Co do zasady reklama superlatywna jest oczywiście dopuszczalna, o ile nie wprowadza odbiorcy w błąd. W tym przypadku doszło jednak do przekroczenia granicy oddzielającej reklamę superlatywną od reklamy nieetycznej, bowiem informacji zawartej w komunikacie reklamowym Robarcko nie można poddać weryfikacji, gdyż reklamodawca nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swojej tezy. Newsletter rozsyłany przez firmę Robarcko Poland Sp. z o.o. powinien zawierać w swojej treści odwołanie do dowodów np. w postaci wskazania źródła badań uzasadniających tezę reklamową, iż Robarcko jest największym europejskim dystrybutorem rozruszników i alternatorów.

foto:pixabay/Gerd Altmann