202108.20
0

Reklama McDonald’s Polska Sp. z o.o. naruszyła dobre obyczaje.

26 maja 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy podjął decyzję, iż zaskarżona przez konsumenta reklama McDonald’s Polska Sp. z o.o. częściowo nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i naruszyła dobre obyczaje.


Skarżący konsument argumentował iż reklama telewizyjna Wieś Maca Swojskiego naruszyła Kodeks Etyki Reklamy pokazując wyjście ludzi z koncertu na parkingu bez masek, bez dystansu w sytuacji pandemii i panują twarde obostrzenia. Ponadto, reklama przedstawiła sytuację, w której ludzie byli na publicznym koncercie, podczas gdy od roku obowiązuje zakaz organizacji takich imprez i jak wywodził skarżący, rekalma była niestosowna, gdyż użyto w niej utworu “Symfonia Leningradzka”. W uzasadnieniu skargi konsument zauważył, że to Symfonia skomponowana w oblężonym Leningradzie, gdzie ludzie umierali z głodu co świadczy o pogardzie dla dzieła muzycznego i jego tła historycznego, braku wyczucia w łączeniu wątków w komunikacji marketingowej oraz braku odpowiedzialności społecznej reklamodawcy.


Zespół Orzekający zważył co następuje:
Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że przedmiotowa reklama częściowo nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i istotnie naruszyła dobre obyczaje. Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego nie uznał przy tym, aby przedmiotowa reklama w sposób dyskryminujący lub pogardliwy odnosiła się do grupy społecznej wielbicieli muzyki poważnej.

Zespół Orzekający podkreślił, iż utwór wspomniany w reklamie, tj. Symfonia Leningradzka, dzieło cenionego, rosyjskiego kompozytora Dmitrija Szostakowicza, powstała jako wyraz podziwu dla oblężonego przez wojska hitlerowskie Leningradu, gdzie podczas 28-stopniowym mrozu tysiące ludzi umarło z głodu. Do dziś utwór uznawany jest za hołd oddany ok. 27 milionom Rosjan, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej, w tym również z powodu głodu. W świetle powyższego, w ocenie Zespołu Orzekającego, wykorzystanie opisanego utworu w reklamie produktu spożywczego spółki McDonald’s Polska Sp. z o.o. mogło faktycznie naruszać dobre obyczaje oraz społeczną wrażliwość. Zespół podkreślił, iż korzystanie z dzieł kultury wymaga od podmiotu korzystającego zbadania szerszego kontekstu powstania konkretnego utworu lub dzieła, celem uniknięcia sytuacji, w których odbiorcy mogą poczuć się urażeni.

Niemniej, w przedmiotowej sprawie Zespół Orzekający wskazał, iż jego zdaniem nie doszło do naruszenia dobrych obyczajów lub zasady prowadzenia reklamy w poczuciu odpowiedzialności społecznej ze względu brak osadzenia akcji w rzeczywistości obarczonej ograniczeniami ze względu na pandemię. Zespół Orzekający zauważył, iż reklamodawca posiada pełną swobodę odnośnie kreowania świata przedstawionego w reklamie i nie jest zobowiązany do odtwarzania rzeczywistości istniejącej w chwili emisji reklamy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zaznaczył, że w przedmiotowej sprawie nie dopatrzył się ośmieszenia, dyskryminacji lub pogardy skierowanej wobec osób ceniących muzykę poważną lub osób zawodowo zajmujących się tworzeniem lub odtwarzaniem utworów muzycznych, zważywszy na fakt, iż osoby ukazane w reklamie słuchają różnorodnych gatunków muzycznych. Reklama ze swojej natury to przy tym skrótowy przekaz myśli reklamodawcy, który często pozwala na przekazanie jedynie skrótów myślowych i uproszczeń, co jest dopuszczalną praktyką reklamową mieszczącą się w standardach Kodeksu Etyki Reklamy.

foto: pixabay/grafikacesky