202106.25
0

Reklama internetowa Robarcko Poland Sp. z o.o. naruszyła Kodeks Etyki Reklamy

10 marca 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy uznał, że reklama internetowa Robarcko Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zaskarżona przez przez AS-PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, narusza art. 8 i art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Zespół Orzekający uznał, iż reklama zawierająca określenie superlatywne “Największy europejski dystrybutor rozruszników i alternatorów w Europie już jest w Polsce.” bez poparcia dowodami lub badaniami oraz bez wskazania źródła danych, mogła nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzać odbiorców w błąd. Zespół Orzekający wskazał też, że skarżona reklama była reklamą superlatywną, czyli reklamą używającą określenia wartościującego, zachęcającego do zakupu towarów marki Robarcko. Co do zasady reklama superlatywna jest oczywiście dopuszczalna, o ile nie wprowadza odbiorców w błąd.

W tym przypadku doszło jednak do przekroczenia granicy oddzielającej reklamę superlatywną od reklamy nieetycznej, albowiem zdaniem Zespołu Orzekającego informacji zawartej w komunikacie reklamowym Robarcko nie można było poddać weryfikacji, gdyż reklamodawca nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swojej tezy. Zespół Orzekający przychylił się do argumentów Skarżącej spółki AS-PL,  która przedstawiła zestawienie największych dystrybutorów alternatorów i rozruszników w Europie z danymi za rok 2018 wraz z kwotami na jakie opiewał roczny dochód największych z nich. Z zestawienia i porównania kwot jasno wynikało, że obroty całej grupy kapitałowej Robarcko B.V. są zatem dużo niższe od faktycznych liderów działających na rynku, zarówno pod względem asortymentu, poziomu osiąganych obrotów oraz liczby zatrudnionych pracowników, jak i wszelkich danych, które były możliwe do porównania. Czwarty w zestawieniu dystrybutorów alternatorów i rozruszników w Europie BORG Automotive sp. z o.o. z siedzibą w Polsce zanotował w 2018 r. obroty na poziomie 150 min Euro. Robarcko B.V. – spółka stojąca na czele całej grupy kapitałowej Robarcko B.V. – z kolei, zanotowała obroty jedynie na poziomie 3,5 min Euro.  Nie bez znaczenia jest przy tym również fakt, że kapitał zakładowy firmy Robarcko Roland sp. z o.o. opiewa na minimalną kwotę 5.000 zł. 

Zdaniem Zespołu Orzekającego w konsekwencji omawiana reklama była reklamą nadużywającą zaufania odbiorców, wykorzystującą ich brak doświadczenia lub wiedzy i wprowadzającą odbiorców w błąd. Jak zaznaczył  Zespół Orzekający, wprowadzenie w błąd ma miejsce wówczas, gdy treść lub forma informacji w komunikacie reklamowym wywołuje w świadomości adresatów mylne wyobrażenie o rzeczywistości, dotyczące przedsiębiorstwa Robarcko. Reklama internetowa powinna zawierać w swojej treści odwołanie do dowodów np. w postaci wskazania źródła badań uzasadniających tezę reklamową, iż Robarcko jest największym europejskim dystrybutorem rozruszników i alternatorów. Brak takowych doprowadził do wydania decyzji opisanej na początku niniejszego tekstu. 

foto:pixabay/DaModernDaVinci