202107.23
0

Reklama internetowa produktu SANYTOL naruszyła normy Komisji Etyki Reklamy

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy 21 kwietnia 2021 r. po rozpatrzeniu skargi o B2B złożonej, przez Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej produktu SANYTOL, AC Marca Poland sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Konstancin Jeziorna (dalej: Skarżony) postanowił uwzględnić skargę, a na podstawie art. 43 pkt. 1 lit. D Regulaminu rozpatrywania skarg uznać, że w przedmiotowej reklamie należy wprowadzić odpowiednio zmiany w celu usunięcia naruszeń norm KER w najbliższym możliwym terminie.


Zespół Orzekający ustalił, co następuje:
W reklamie internetowej reklamowany jest produkt – środek dezynfekujący SANYTOL, który zgodnie z przedstawieniem produktu dezynfekuje podłogi i inne powierzchnie. Reklama przedstawia rodzinę w domu oraz osobę eksperta, prezentującą rodzinie reklamowany produkt, scena relacjonowana jest przez prezenterkę telewizyjną. W reklamie produkt wykorzystywany jest do dezynfekcji krzesełka do karmienia dzieci wraz z naczyniami, w których widoczne są pozostałości po jedzeniu. Zdaniem Skarżącego ukazanie Produktu w omawianej reklamie – jako Produktu do dezynfekcji krzesełka do karmienia dzieci wraz z naczyniami, w których widoczne są pozostałości po jedzeniu, nie jest zgodna ze sposobem stosowania Produktu, który został wskazany na etykiecie Produktu czyli do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni niemających kontaktu z żywnością i podłóg.

Dodatkowo, SANYTOL jest produktem bióbójczym, na obrót którego na terytorium Rzeczypospolitej zostało wydane pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyczny i Produktów Biobójczych („Urząd”). Na stronie ww. urzędu prowadzony jest wykaz produktów biobójczych wraz ze wskazaniem zatwierdzonej postaci użytkowej produktu biobójczego i jego przeznaczenia, który potwierdza sposób przeznaczenia Produktu, podany na etykiecie Produktu. Kwestionowany spot reklamowy, wprost narusza wyżej przytoczone przepisy prawa, wskazując że Produkt można bezpośrednio stosować na powierzchnię, mającą kontakt z żywnością i jednocześnie przeznaczoną dla dzieci– blat krzesełka do karmienia dziecka oraz naczynia przeznaczone do jedzenia. Jak argumentował Skarżący, pokazanie zastosowania Produktu jak w spocie tj. bezpośrednio na blat krzesełka do karmienia, jest nie tylko naruszeniem warunków pozwolenia na obrót Produktu, ale taki sposób przeznaczenia Produktu, wymagałby przedstawienia Urzędowi odpowiednich badań oraz dodatkowej dokumentacji potwierdzającej poziom narażenia i bezpieczeństwo stosowania na tego typu powierzchniach, z którymi mogą mieć bezpośredni kontakt dzieci (zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2), co nie zostało spełnione.


Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego dopatrzył się naruszeń treści art. 2 ust. 1 KER, tj. ogólnych zasad tworzenia przekazu reklamowego, w tym obowiązku prowadzenia działalności reklamowej z zachowaniem poczucia odpowiedzialności społecznej. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama naruszyła również założenia wynikające z treści art. 8 i 10 KER, tj. mogła wprowadzić konsumentów w błąd co do właściwości oraz metody stosowania produktu, a także nadużywać zaufania i wykorzystywać brak wiedzy konsumentów. Zespół Orzekający w swoim oświadczeniu zwrócił też uwagę na szczególną odpowiedzialność spoczywającą na podmiotach wprowadzających do obrotu środki o cechach biobójczych, jako produktów potencjalnie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów. Według Zespołu Orzekającego należało zauważyć, iż bez jasnego przekazu wynikającego z reklamy produktu konsument mógł uznać, iż dopuszczalnym było wykorzystywanie produktu w inny sposób niż określony na etykiecie.