202105.13
0

Reklama internetowa produktu Recigar firmy Adamed Pharma S.A. naruszyła dobre obyczaje

3 marca 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy uznał, iż reklama internetowa produktu marki Recigar firmy Adamed Pharma S.A. narusza art. 2 ust. 1 i art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżąca konsumentka w złożonej skardze informowała:

„Reklama zaczyna się od słów kobiety: “Kiedy zostałam mamą obiecywałam sobie,  że rzucę palenie. Łatwo nie było. W końcu trafiłam na Recigar. Lek, który zmniejszył mój głód nikotynowy.” Następnie kobieta wyjmuje z opakowania tabletki, na których pokazane jest dawkowanie. Następnie Kobieta mówi,  że udało jej się rzucić palenie. W tle reklamy biegają zdrowe dzieci i wchodzi mężczyzna z choinką. Reklama sugeruje, że kobieta paliła podczas w ciąży (o czym świadczą słowa, kiedy zostałam mamą). Tym samym propaguje palenie podczas ciąży. Osoby, które nie posiadają wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia w ciąży, mogą zostać zachęcone do tej czynności. Dodatkowo, można również interpretować, że matką zostaje się w momencie wiadomości o ciąży. Branie tabletek podczas ciąży według informacji znajdującej się ulotce jest niedozwolone. Reklama wprowadza konsumenta w błąd.”

Ponadto, skarżąca konsumentka, powołując się na Art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy, który mówi, iż “Bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu. ” Skarżąca twierdziła, że reklama wywołała u niej lęk i dyskomfort, zważywszy na fakt, że podczas ciąży straciła dziecko i tego typu informacje wywołują u niej dyskomfort.

Co istotne, w opisywanej sprawie skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent. Wniósł on o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1, art. 5, art. 6 i art. 8  Kodeksu Etyki Reklamy, które stanowią kolejno:

  • Art. 2 ust. 1.: Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
  • Art. 5: Reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy.
  • Art. 6: Bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu.
  • Art. 8 Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający, biorąc pod uwagę iż reklama zawierała niejasne sformułowania dotyczące rzucania palenia przez kobiety które zostały matkami, dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający uznał też, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i naruszyła dobre obyczaje. Zespół Orzekający zwrócił również uwagę, że w reklamach produktów leczniczych nie powinno być miejsca na niedopowiedzenia czy kobieta jest zaraz po porodzie, czy w okresie karmienia piersią. Sformułowanie zawarte w reklamie “Od kiedy zostałam mamą, obiecywałam sobie, że rzucę palenie” może być dla konsumentów zbyt niejasne semantycznie. Dodatkowo, żadna inna informacja zawarta w reklamie nie wskazywała na to, kiedy kobieta paliła – na jakim etapie “bycia mamą”. W opinii Zespołu Orzekającego reklama produktów leczniczych jest bardzo wrażliwym rodzajem działalności i powinna cechować się daleko idącą ostrożnością. Poza tym, Zespół oddalił zarzut naruszenia w reklamie art. 5 i art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy nie dopatrując się w reklamie elementów, które zachęcałyby do aktów przemocy, ani treści motywujących do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu.

foto: pixabay/ar130405