201708.05
0

Nowa opłata za skanowanie dokumentów przez organy podatkowe

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za sporządzanie kopii oraz odpisu dokumentów wprowadzono nową opłatę za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu w formie skanu. Od dnia 05 sierpnia 2017 r. organ podatkowy będzie pobierał opłatę w wysokości 0,40 zł za jedną stronę zeskanowanego dokumentu papierowego.

Dotychczas obowiązujące opłaty za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu to:

0,60 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4;

0,80 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4;

0,90 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3;

Fot: Fotolia