202108.11
0

Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę przeciwko reklamie karmy dla kotów

18 maja 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez konsumenta (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej emitowanej w stacji FOX w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 17.07 karmy dla kotów PURINA ONE, produktu dystrybuowanego przez Spółkę Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony) postanowił skargę oddalić.
Skarżący argumentował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia standardów reklamowych w postaci nadużywania niewiedzy i zaufania konsumenta oraz wprowadzania go w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

Opisując treść reklamy zauważył: Reklama zachęca do trzytygodniowego wyzwania z Puriną One. Kot w reklamie częstowany jest suchą karmą Purina One. Lektor mówi m.in. o tym, że dzięki tej karmie kot ma ładne futerko i zdrowie trawienie. To ostatnie stwierdzenie jest niezgodne z prawdą. Kot to jednoznacznie zwierzę mięsożerne. Dobra karma dla kotów powinna zawierać co najmniej 60-70% mięsa i nie powinna zawierać żadnych zbóż.

Skarżący argumentował, że reklama Puriny One naruszyła poniższe zasady etyki:
Art. 8. Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,
Art. 10. 1. Reklama nie może wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

Według skarżącego, dowodem na mięsożerność kotów jest ich układ pokarmowy: poziom stężenia w nim enzymów antybakteryjnych w ślinie jest 3-krotnie większy niż u człowieka; ślina nie zawiera amylazy, przez co nie ma możliwości wstępnego trawienie cukrów; uzębienie kota jest typowe dla zwierzęcia mięsożernego; koty posiadają silne mięśnie szczęki i żuchwy, bez możliwości poruszania jej na boki. O tym ,że koty to zwierzęta mięsożerne świadczą też zdaniem Skarżącego: bardzo kwaśne środowisko żołądka (pH = 1-2), krótki układ pokarmowy, brak obecności bakterii symbiotycznych w żołądku. Ważnym argumentem przemawiającym za dużą ilością mięsa w karmie dla kotów jest tauryna, której koci organizm nie wytwarza samodzielnie i musi ją otrzymywać właśnie z pokarmem.

W składzie karmy Purina One znajdują się natomiast produkty, których koty nie mogą jeść, bo szkodzą ich zdrowiu: pszenica i kukurydza. Koty jedzące taką karmę, jak Purina One, cierpią z powodu otyłości, chorują na cukrzycę, mają problemy z wątrobą, trzustką lub nerkami. Reklamowana karma wprowadza odbiorcę w błąd, sugerując, że Purina One zapewnia kotu zdrowe trawienie.


W ocenie Skarżonego – Spółki Nestle Polska S.A. – karma Purina ONE jest marką wysokiej klasy karmy pełnoporcjowej w formie mokrej, jak i suchej, dostosowanej do konkretnych potrzeb lub etapu życia zwierzęcia, a produkty Purina ONE spełniają wszystkie wymagania przepisów prawa dotyczących karm dla zwierząt oraz Wytyczne Żywieniowe dotyczące pełnoporcjowych i uzupełniających karm dla kotów i psów (wydane przez Europejską Federację Przemysłu Karmy Dla Zwierząt Domowych FEDIAF), zapewniając bezpieczną i zbilansowaną propozycję żywienia kotów. Firma Nestle Polska S.A. podkreśliła ponadto, iż za każdą deklaracją czy oświadczeniem widoczną na opakowaniu produktu, stoją nie tylko lata doświadczenia firmy, ale także konkretne testy i badania. Jak podał Skarżony, w przypadku karmy suchej Purina ONE dla kotów, deklaracja związana z zapewnieniem zdrowego trawienia jest poparta badaniami (Nutrition test: # 530.208), jak i faktem, że odpowiednia jakość białka poprawia odbudowę jelit i jego funkcje. Skarżony wskazał, iż nie zna żadnych obiektywnych i weryfikowalnych badań popierających tezę dotyczącą szkodliwości pszenicy czy kukurydzy w żywieniu kotów oraz, że nie zostały też one dostarczone przez Skarżącego.


Zespół Orzekający podkreślił, iż jego zadaniem jest ocena samego przekazu reklamowego – który musi być weryfikowalny m.in. przy pomocy badań lub statystyk prowadzonych przez podmiot oferujący dany produkt. W przedmiotowej sprawie Zespół Orzekający zwrócił się z prośbą o opinię uzupełniającą w zakresie potwierdzenia faktu przedstawionego w reklamie – a więc możliwości karmienia kotów domowych karmą gotową Purina One.

Otrzymana przez Zespół Orzekający ekspercka opinia uzupełniająca przedstawiona przez dr Karolinę Hołdę, wskazała, iż: “ogólnie rzecz biorąc, obawy dotyczące skutków zdrowotnych związanych z obecnością węglowodanów w diecie kotów są nieuzasadnione, a suche karmy nie powinny być unikane z uwagi na przekonanie, że zawierają zbyt dużo węglowodanów i sprzyjają otyłości, cukrzycy i innym chorobom przewlekłym oraz powodują problemy gastryczne. Konkretna zawartość składników odżywczych i kalorii w diecie jest ważniejsza niż forma, w jakiej się pojawiają. Koty z pewnością przetwarzają węglowodany inaczej niż gatunki wszystkożerne, ale to nie przekłada się na proste twierdzenie, że „węglowodany są złe dla kotów”. Wyniki badań na ogół nie wykazują niekorzystnego wpływu na glukozę spoczynkową lub wrażliwość na insulinę u kotów karmionych typowymi rodzajami i poziomami węglowodanów w diecie. Pomimo tego, że koty wyewoluowały jako mięsożerne i przystosowały się do diety zwierzęcej, są w stanie trawić i metabolizować węglowodany w diecie na poziomach typowych dla suchej karmy dla kotów.”


W świetle otrzymanych informacji uzupełniających Zespół Orzekający orzekł, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia standardów reklamowych poprzez wprowadzanie konsumenta w błąd co do właściwości reklamowanego produktu. Nie doszło również do nadużycia zaufania lub niewiedzy konsumenckiej.