202104.30
0

Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę na Henkel Polska Sp. z o.o.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez konsumenta przeciwko reklamie telewizyjnej Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanowił oddalić skargę w dniu 18 listopada 2020r.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktów marki Gliss Kur. Skarżący w złożonej skardze argumentował iż „W treści reklamy dowiadujemy się, że produkt firmy Gliss Kur spaja rozdwojone końcówki włosów. Reklama wprowadza w błąd, ponieważ niemożliwe jest scalenie już rozdwojonych końcówek włosów. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe i żadna maska, odżywka ani też serum do włosów nie jest w stanie tego zrobić. Jedyne co można zrobić z rozdwojonymi końcówkami to obcięcie ich. Następnie można używać produktów zapobiegających rozdwajaniu.”

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę szczegółowe wyjaśnienia firmy Henkel Polska nie podzielił zarzutów Skarżącego nie dopatrując się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera również treści naruszających dobre obyczaje, nie nadużywa zaufania odbiorców, ani też nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.  Ponadto zdaniem Zespołu, reklama nie wprowadza w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości reklamowanego produktu. Tym samym, Zespół Orzekający podzielił argumentację firmy Henkel Polska, która została przedstawiona w pisemnej odpowiedzi na skargę. Według niej, zakwestionowana reklama nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, ponieważ jej treść znajduje oparcie w rzeczywistości. Ponieważ rozdwojone końcówki włosów stanowią istotny problem dla wielu konsumentów, a zwłaszcza konsumentek, Henkel poświęcił znaczne środki na opracowanie formuły produktów, która pozwoli na zespolenie takich końcówek. Uzyskane wyniki zostały poddane weryfikacji na kilka sposobów, aby upewnić się, że produkt jest rzeczywiście skuteczny. Zanim doszło do rozpowszechnienia reklamy producent produktu dochował więc wszelkich aktów staranności, weryfikując prawidłowość komunikowanego przekazu.

Firma Henkel Polska przedstawiła wyniki trzech badań:

  1. Badania polegającego na obserwacji wizualnej, które pokazywało efekt korzystania z produktów Gliss Split Ends Miracle na pojedynczym paśmie i na włosach modelki, które przed zastosowaniem tych produktów wykazywały efekt rozdwojonych końcówek.
  2. Biofizycznego badania laboratoryjnego, w którym zastosowano naukowo uznaną i powtarzalną metodologię, umożliwiającą weryfikację czy zastosowanie produktu Gliss Split Ends Miracle spaja rozdwojone końcówki.
  3. Badania przeprowadzonego na pojedynczym rozdwojonym włosie, pokazującego jaki wpływ ma na niego technologia zastosowana w formułach chemicznych produktów Gliss Split Ends Miracle, w tym w porównaniu ze zwykłą wodą.

Badanie nr 1 wykazało, że efekty uzyskane dzięki działaniu Gliss Split Ends Miracle są wyraźne. Różnice uzyskane dzięki zastosowaniu reklamowanego produktu nie były drobne, ale zauważalne od razu i wręcz uderzające: końcówki włosów zostały zespolone.

Badanie nr 2 wykazało, że na skutek zastosowania produktów Gliss Split Ends Miracle nastąpiło zmniejszenie ilości rozdwojonych końcówek włosów w stosunku do próby kontrolnej nawet do 93%. Jak zauważył przedstawiciel Henkel Polska, to różnica ogromna, w pełni pozwalająca na podkreślanie reklamowanej cechy.

Badanie nr 3 pokazało, którego efekty zaprezentowano w materiale wideo wykazało, że w przypadku włosa potraktowanego wyłącznie wodą zaobserwowano powrót łodygi włosa do rozdwojonego stanu natychmiast po odparowaniu wody (wyschnięciu włosa). W przypadku włókna włosa potraktowanego regeneracyjną technologią spajającą zastosowaną w produktach Gliss Split Ends Miracle, włos pozostaje scalony również po jego wyschnięciu. Rozdwojona końcówka została zespojona (scalona).

Po zapoznaniu się z opisanymi, wyczerpującymi argumentami przedstawionymi przez firmę Henkel Polska, Zespół Orzekający przyznał rację skarżonej firmie i oddalił skargę konsumenta.