202108.25
0

Komisja Etyki Reklamy oddaliła skargę przeciwko Spółce ŠKODA Auto Polska S.A.

26 maja 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez konsumenta, przeciwko reklamie internetowej na stronie internetowej www.skoda-auto.pl samochodu osobowego SKODA SUPERB iV dystrybuowanego przez Spółkę ŠKODA Auto Polska S.A., postanowił ową skargę oddalić. 

Skarżący argumentował, iż reklama wprowadza konsumenta w błąd poprzez stwierdzenie, że reklamowany produkt – samochód osobowy, jest w stanie przejechać na samym prądzie dużo większą odległość, niż w rzeczywistości. Według niego, Skoda reklamując swoje auto Superb iV (hybryda doładowywana z gniazdka) deklaruje, że możliwe jest pokonanie nim ponad 60km przy korzystaniu jedynie z energii elektrycznej zgromadzonej w bateriach pojazdu. Konsument uznał to za doskonały rezultat co zachęciło go, jak relacjonował do zakupu tego samochodu pod koniec września ubiegłego roku.

Do dzisiaj przejechał nim ponad 20 000 km. Pomimo wielokrotnych prób na wszelkie możliwe sposoby i w różnorakich warunkach atmosferycznych, jak przekonuje nie udało mi się przejechać więcej niż 45km w trybie elektrycznym i to tylko dzięki temu że ograniczył podstawowe właściwości auta, czyli podróżował sam aby obniżyć masę auta oraz wyłączał ogrzewanie/klimatyzację. Pomimo wielokrotnych prób Skoda Polska nie odpowiedziała na jego pytania w jakich konkretnie warunkach auto miało być w stanie przejechać deklarowany na swojej stronie internetowej dystans. Skarżący dodał też, że jego samochód został wielokrotnie zweryfikowany przez serwis Skody i uznany za sprawny w 100%. To wszystko utwierdza składającego skargę w przekonaniu, że reklama Skody dotycząca tego auta powinna zostać natychmiast zmieniona na taką która poda realne możliwości pojazdu.

Skarżony, czyli Spółka ŠKODA Auto Polska S.A. przedstawił odpowiedź na wniesioną skargę. W przesłanym stanowisku wniósł o uznanie przedmiotowej skargi za bezzasadną. Odnosząc się bezpośrednio do zarzutów podniesionych w skardze, Skarżony wskazał, iż konsument dokonujący zakupu samochodu osobowego SKODA Superb iV otrzymał świadectwo homologacji, które określało odległość, jaką w rzeczywistości może przejechać samochód marki SKODA Superb iV wykorzystując jedno zasilanie.

Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści nadużywającej zaufania odbiorców, ani nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy. Zespół Orzekający uznał, iż przekaz reklamowy w sposób klarowny informuje o właściwościach produktu, w tym jego składzie, nie wprowadzając przy tym konsumentów w błąd.

Jednocześnie, Zespół Orzekający wskazał, iż zasadne było skierowanie uwagi reklamodawcy na konieczność zamieszczania jasnych i klarownych wyjaśnień dotyczących użytkowania reklamowanego produktu, w tym informacji o tym, co może wpływać na efektywność korzystania z niego. Przekaz ten powinien być widoczny i dostępny dla konsumenta w taki sposób, aby ten bez trudu mógł się z nim zapoznać przed podjęciem decyzji o zakupie produktu.

Dodatkowo, Zespół Orzekający podkreślił, iż w jego ocenie zasadnym pozostaje podjęcie przez reklamodawcę starań, aby informacja o możliwości otrzymania świadectwa homologacji przy zakupie samochodu osobowego marki SKODA Superb iV znalazła się w reklamie oraz innych materiałach informacyjnych.

foto:pixabay/jonbonsilver