201710.04
0

Francja: Kary za brak oznaczenia retuszowanych zdjęć.

W dniu 1 października Francja wprowadziła obligatoryjne oznaczanie zdjęć wykorzystywanych komercyjnie, w których nastąpiła obróbka graficzna osób na nich przedstawionych. Każde takie zdjęcie powinno zawierać informację „retouched photo” pod groźbą nałożenia opłaty w wysokości 37.500 euro. Wprowadzone przepisy mają na celu przede wszystkim walkę z zaburzeniami odżywiania. Od maja 2017 r. francuskie modelki i modele powinni również przedkładać stosowne zaświadczenia od lekarza o ich stanie zdrowia. Lekarz orzecznik będzie w szczególności zwracał uwagę na  wskaźniki masy ciała BMI.

Źródło: http://www.france24.com/en/20170930-france-fashion-photoshop-law-models-skinny