202103.24
0

Dyskryminująca reklama na celowniku Komisji Etyki Reklamy

Dnia 23 grudnia 2020 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi reklamy strony Stepapp.pl na portalu społecznościowym Facebook. Treść reklamy obejmowała: rzekomą ocenę aplikacji Stepapp.pl w postaci jednej gwiazdki na pięć, oraz komentarza: “Przez was moja żona nie chce już sprzątać”. 

Treść skargi złożonej przez skarżącego użytkownika portalu Facebook odnosiła się do faktu, iż “Reklama ta naruszała art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy poprzez treści dyskryminujące ze względu na płeć. W reklamie bowiem pojawiła się sugestia, że aplikacja Stepapp została oceniona negatywnie dlatego, że spowodowała niechęć żony do sprzątania mieszkania. Z reklamy płynie w ten sposób sugestia, że korzystanie z usług profesjonalnego sprzątania mieszkań powoduje, że kobiety “przestają chcieć sprzątać”. A to z kolei, zdaniem reklamodawcy, powinno zostać ocenione negatywnie, jak gdyby obowiązkiem i wyznacznikiem wartości kobiet/żon była chęć sprzątania mieszkań, nawet jeśli mieszkania są sprzątane przez profesjonalistów. Oprócz tego, we wniosku dotyczącym reklamy internetowej marki Stepapp, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki jakie stanowią podstawę akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez możliwość potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższych norm Kodeksu mówiących, że “reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. W ocenie Zespołu Orzekającego Komisji Etyki Reklamy, omawiana reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i naruszała ona dobre obyczaje. Zespół dopatrzył się też w reklamie treści dyskryminujących kobiety. Zdaniem Zespołu reklama propagowała niewłaściwe wzorce zachowań.

Ponadto, co istotne  w niniejszej sprawie, Zespół Orzekający stwierdził, iż Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego polecił Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o istniejącej możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

foto: geralt/pixabay