UOKiK: klauzule w umowach Santander Bank Polska są abuzywne
202102.16
0

UOKiK: klauzule w umowach Santander Bank Polska są abuzywne

22 września 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał postanowienia wzorców umów stosowane przez Santander Bank Polska Spółkę Akcyjną (przed zmianą nazwy: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie za niedozwolone postanowienia umowne i zakazał ich wykorzystywania. Mowa o zapisach mówiących iż: – Bank miał ustalać  wysokość obowiązujących kursów kupna i…

UOKiK nakazuje TF Bank AB zmiany zapisów w umowach
202102.12
0

UOKiK nakazuje TF Bank AB zmiany zapisów w umowach

Po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez TF Bank AB z siedzibą w Boras, wykonujący w Polsce działalność gospodarczą poprzez TF Bank AB (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce – w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nałożony został obowiązek wykonania zobowiązania złożonego…

Getin Noble Bank S.A.  ukarany przez UOKiK
202102.10
0

Getin Noble Bank S.A. ukarany przez UOKiK

23 października 2020 r.  po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznał liczne postanowienia wzorca umowy stosowane przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, odnoszące się do praw Banku jakie ten przyznawał sobie w kwestiach: zmiany zapisów umowy i regulaminów, zmiany wysokości…

UOKiK zakazuje Bankowi Millenium stosowania klauzul abuzywnych
202102.08
0

UOKiK zakazuje Bankowi Millenium stosowania klauzul abuzywnych

22. Września 2020 na podstawie art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał następujące postanowienia wzorców umów stosowane przez…

Bank PKO BP ukarany przez UOKiK
202102.04
0

Bank PKO BP ukarany przez UOKiK

16 października 2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał postanowienia wzorca umowy stosowane przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie  za niedozwolone postanowienia umowne i zakazał ich wykorzystywania. Tym samym, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie…

Małżeństwo wygrywa z bankiem w sprawie dotyczącej kredytu frankowego
202102.02
0

Małżeństwo wygrywa z bankiem w sprawie dotyczącej kredytu frankowego

Dnia 13 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny wydał wyrok w sprawie z powództwa małżeństwa kredytobiorców przeciwko bankowi, którego byli klientami. Sąd postanowił, iż umowa kredytowa dotycząca kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego zawarta pomiędzy stronami jest nieważna w całości, ponadto zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów 119 957,…