UOKiK nakłada karę na nieuczciwego pożyczkodawcę
202103.29
0

UOKiK nakłada karę na nieuczciwego pożyczkodawcę

21 grudnia 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu wszczętym z urzędu, w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez przedsiębiorcę Mogo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał następującą decyzję:  Praktyki Mogo Sp. z o.o. polegające na: – naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom, w umowach pożyczki konsumenckiej informacji na…

TUiR WARTA S.A. ukarane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych
202103.26
0

TUiR WARTA S.A. ukarane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 09 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania stwierdził naruszenie przez TUiR WARTA S.A. przepisów: 1. art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, polegającego na nie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, 2. art. 34…

Komisja Etyki Reklamy negatywnie o reklamie skierowanej do dzieci
202103.25
0

Komisja Etyki Reklamy negatywnie o reklamie skierowanej do dzieci

16 grudnia 2020 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy podjął uchwałę stwierdzającą, iż reklama internetowa www.hejalbert.pl. będąca przedmiotem skargi, naruszyła normy art. 2 ust. 1, art. 8, art. 10 ust. 1 a) i art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżący argumentował w złożonej skardze, iż hasło reklamowe produktu Albert Klub dla dzieci, o treści…

Dyskryminująca reklama na celowniku Komisji Etyki Reklamy
202103.24
0

Dyskryminująca reklama na celowniku Komisji Etyki Reklamy

Dnia 23 grudnia 2020 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi reklamy strony Stepapp.pl na portalu społecznościowym Facebook. Treść reklamy obejmowała: rzekomą ocenę aplikacji Stepapp.pl w postaci jednej gwiazdki na pięć, oraz komentarza: “Przez was moja żona nie chce już…

Pożyczkodawca z Poznania ukarany przez UOKiK
202103.22
0

Pożyczkodawca z Poznania ukarany przez UOKiK

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone wszczętego z urzędu przeciwko Partners of Securities Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał postanowienia ze wzorca umowy o świadczenie usługi poręczenia stosowane przez Partners of Securities Sp.z o.o. O treści: “W razie niewykonania przez Pożyczkobiorcę…

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ukarany przez UOKiK
202103.19
0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ukarany przez UOKiK

5 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie braku zgłoszenia dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz braku zawiadomienia  o naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dotyczyło naruszenie, przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, stwierdził naruszenie przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach łącznie 15…

Nietypowa skarga na reklamę Opel Poland
202103.18
0

Nietypowa skarga na reklamę Opel Poland

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/175/20 złożonej, przez konsumenta, przeciwko reklamie radiowej Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanowił uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 9 Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował…

BNP Paribas Bank Polska ukarany przez UOKiK
202102.25
0

BNP Paribas Bank Polska ukarany przez UOKiK

Dnia 22 września 2020 r. Po przeprowadzonym postępowaniu Prezes  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał postanowienia wzorców umów stosowane przez BNP Paribas Bank Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (przed zmianą nazwy: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) o następującej treści: Odnoszące się do mechanizmów ustalania kursów walutowych: – Stosowane…

UOKiK zakazał Votum S.A. stosowania niedozwolonych zapisów w umowach
202102.22
0

UOKiK zakazał Votum S.A. stosowania niedozwolonych zapisów w umowach

30 września 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, uznał postanowienia wzorców umów stosowane przez Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu za niedozwolone postanowienia umowne – i zakazał ich wykorzystywania. Mowa o zapisach o treści: 1. „VOTUM gwarantuje, że: (…)…

Novanet Spółka z o.o. naruszyła zbiorowe interesy konsumentów
202102.19
0

Novanet Spółka z o.o. naruszyła zbiorowe interesy konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po otrzymaniu licznych skarg od konsumentów oraz rzeczników konsumentów dotyczących nieprawidłowości w działalności Novanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeprowadził postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy działania przedsiębiorcy Novanet lub przedsiębiorców współpracujących z tą spółką, związane z zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczeniem i…