Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ukarany przez UOKiK
202103.19
0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ukarany przez UOKiK

5 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie braku zgłoszenia dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz braku zawiadomienia  o naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dotyczyło naruszenie, przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, stwierdził naruszenie przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach łącznie 15…

Nietypowa skarga na reklamę Opel Poland
202103.18
0

Nietypowa skarga na reklamę Opel Poland

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/175/20 złożonej, przez konsumenta, przeciwko reklamie radiowej Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanowił uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 9 Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował…

BNP Paribas Bank Polska ukarany przez UOKiK
202102.25
0

BNP Paribas Bank Polska ukarany przez UOKiK

Dnia 22 września 2020 r. Po przeprowadzonym postępowaniu Prezes  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał postanowienia wzorców umów stosowane przez BNP Paribas Bank Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (przed zmianą nazwy: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) o następującej treści: Odnoszące się do mechanizmów ustalania kursów walutowych: – Stosowane…

UOKiK zakazał Votum S.A. stosowania niedozwolonych zapisów w umowach
202102.22
0

UOKiK zakazał Votum S.A. stosowania niedozwolonych zapisów w umowach

30 września 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, uznał postanowienia wzorców umów stosowane przez Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu za niedozwolone postanowienia umowne – i zakazał ich wykorzystywania. Mowa o zapisach o treści: 1. „VOTUM gwarantuje, że: (…)…

Novanet Spółka z o.o. naruszyła zbiorowe interesy konsumentów
202102.19
0

Novanet Spółka z o.o. naruszyła zbiorowe interesy konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po otrzymaniu licznych skarg od konsumentów oraz rzeczników konsumentów dotyczących nieprawidłowości w działalności Novanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeprowadził postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy działania przedsiębiorcy Novanet lub przedsiębiorców współpracujących z tą spółką, związane z zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczeniem i…

UOKiK: klauzule w umowach Santander Bank Polska są abuzywne
202102.16
0

UOKiK: klauzule w umowach Santander Bank Polska są abuzywne

22 września 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał postanowienia wzorców umów stosowane przez Santander Bank Polska Spółkę Akcyjną (przed zmianą nazwy: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie za niedozwolone postanowienia umowne i zakazał ich wykorzystywania. Mowa o zapisach mówiących iż: – Bank miał ustalać  wysokość obowiązujących kursów kupna i…

UOKiK nakazuje TF Bank AB zmiany zapisów w umowach
202102.12
0

UOKiK nakazuje TF Bank AB zmiany zapisów w umowach

Po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez TF Bank AB z siedzibą w Boras, wykonujący w Polsce działalność gospodarczą poprzez TF Bank AB (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce – w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nałożony został obowiązek wykonania zobowiązania złożonego…

Getin Noble Bank S.A.  ukarany przez UOKiK
202102.10
0

Getin Noble Bank S.A. ukarany przez UOKiK

23 października 2020 r.  po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznał liczne postanowienia wzorca umowy stosowane przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, odnoszące się do praw Banku jakie ten przyznawał sobie w kwestiach: zmiany zapisów umowy i regulaminów, zmiany wysokości…

UOKiK zakazuje Bankowi Millenium stosowania klauzul abuzywnych
202102.08
0

UOKiK zakazuje Bankowi Millenium stosowania klauzul abuzywnych

22. Września 2020 na podstawie art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał następujące postanowienia wzorców umów stosowane przez…

Bank PKO BP ukarany przez UOKiK
202102.04
0

Bank PKO BP ukarany przez UOKiK

16 października 2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał postanowienia wzorca umowy stosowane przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie  za niedozwolone postanowienia umowne i zakazał ich wykorzystywania. Tym samym, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie…