Firma Walter Kompressortechnik Polska naruszyła przepisy antymonopolowe
202104.15
0

Firma Walter Kompressortechnik Polska naruszyła przepisy antymonopolowe

30 grudnia 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego uznał działania firmy Walter Kompressortechnik Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi za ograniczające konkurencję i naruszające zakaz, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Działania te polegały na…

Firma udzielająca pożyczek ukarana przez UOKiK
202104.12
0

Firma udzielająca pożyczek ukarana przez UOKiK

30 grudnia 2020 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał działanie firmy Xulock Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi, polegające na zamieszczaniu na stronach internetowych prowadzonych przez tą firmę, nieprawdziwych informacji, wskazujących na możliwość zawarcia umowy pożyczki na stronach internetowych, podczas gdy nie służyły one zawieraniu umów pożyczek, za praktykę naruszającą zbiorowe interesy…

Reklama piwa naruszyła standardy reklamy obrażając pielęgniarki
202104.08
0

Reklama piwa naruszyła standardy reklamy obrażając pielęgniarki

10 lutego 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, przeciwko reklamie internetowej Brokreacja sp. z o.o. uznał, że reklama narusza stosowne artykuły dotyczące Standardów Reklamy Piwa zawarte w Kodeksie Etyki Reklamy. Przedmiotem skargi była reklama…

Reklama Toyota Motor Poland nadużyła zaufania odbiorców
202104.02
0

Reklama Toyota Motor Poland nadużyła zaufania odbiorców

Dnia 13 stycznia 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy uznał, iż reklama telewizyjna Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. (dalej “Toyota”) narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżący w złożonej skardze informował o treści reklamy,…

Speed Cash Polska naruszył interesy konsumentów
202103.31
0

Speed Cash Polska naruszył interesy konsumentów

21 grudnia 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Speed Cash Polska Sp. z o.o. uznał za naruszające zbiorowe interesy konsumentów praktyki stosowane przez tę firmę. Praktyki obejmowały: Naruszenie obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji poprzez zamieszczanie…

UOKiK nakłada karę na nieuczciwego pożyczkodawcę
202103.29
0

UOKiK nakłada karę na nieuczciwego pożyczkodawcę

21 grudnia 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu wszczętym z urzędu, w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez przedsiębiorcę Mogo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał następującą decyzję:  Praktyki Mogo Sp. z o.o. polegające na: – naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom, w umowach pożyczki konsumenckiej informacji na…

TUiR WARTA S.A. ukarane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych
202103.26
0

TUiR WARTA S.A. ukarane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 09 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania stwierdził naruszenie przez TUiR WARTA S.A. przepisów: 1. art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, polegającego na nie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, 2. art. 34…

Komisja Etyki Reklamy negatywnie o reklamie skierowanej do dzieci
202103.25
0

Komisja Etyki Reklamy negatywnie o reklamie skierowanej do dzieci

16 grudnia 2020 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy podjął uchwałę stwierdzającą, iż reklama internetowa www.hejalbert.pl. będąca przedmiotem skargi, naruszyła normy art. 2 ust. 1, art. 8, art. 10 ust. 1 a) i art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżący argumentował w złożonej skardze, iż hasło reklamowe produktu Albert Klub dla dzieci, o treści…

Dyskryminująca reklama na celowniku Komisji Etyki Reklamy
202103.24
0

Dyskryminująca reklama na celowniku Komisji Etyki Reklamy

Dnia 23 grudnia 2020 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi reklamy strony Stepapp.pl na portalu społecznościowym Facebook. Treść reklamy obejmowała: rzekomą ocenę aplikacji Stepapp.pl w postaci jednej gwiazdki na pięć, oraz komentarza: “Przez was moja żona nie chce już…

Pożyczkodawca z Poznania ukarany przez UOKiK
202103.22
0

Pożyczkodawca z Poznania ukarany przez UOKiK

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone wszczętego z urzędu przeciwko Partners of Securities Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał postanowienia ze wzorca umowy o świadczenie usługi poręczenia stosowane przez Partners of Securities Sp.z o.o. O treści: “W razie niewykonania przez Pożyczkobiorcę…