Seaside Park sp. z o.o. stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
202105.17
0

Seaside Park sp. z o.o. stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 9 marca 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania które stwierdziło iż spółka Seaside Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, nałożył na tą spółkę obowiązek podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków jej działań. Spółka Seaside Park przekazywała konsumentom w treści materiałów…

Reklama internetowa produktu Recigar firmy Adamed Pharma S.A. naruszyła dobre obyczaje
202105.13
0

Reklama internetowa produktu Recigar firmy Adamed Pharma S.A. naruszyła dobre obyczaje

3 marca 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy uznał, iż reklama internetowa produktu marki Recigar firmy Adamed Pharma S.A. narusza art. 2 ust. 1 i art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżąca konsumentka w złożonej skardze informowała: „Reklama zaczyna się od słów kobiety: “Kiedy zostałam mamą obiecywałam sobie,  że…

Sieć Biedronka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów
202105.11
0

Sieć Biedronka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów

2 marca 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzonym postępowaniu, uznał iż Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, właściciel sieci sklepów “Biedronka” (dalej: Biedronka) stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Owo naruszenie polegało na: rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji w materiałach reklamowych o zamieszczeniu na stronie internetowej www.biedronka.pl regulaminów akcji promocyjnych…

Reklama Robarcko Poland Sp. z o.o. naruszyła Kodeks Etyki Reklamy
202105.07
0

Reklama Robarcko Poland Sp. z o.o. naruszyła Kodeks Etyki Reklamy

10 marca 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez AS-PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeciwko reklamie internetowej Robarcko Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni uznać, że reklama narusza art. 8 i art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy. W…

Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę na reklamę syropu
202105.05
0

Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę na reklamę syropu

23 grudnia 2020 r. Komisja Etyki Reklamy wydała uchwałę w sprawie reklamy spółki USP Zdrowie Sp. z o.o.. Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. Ponadto, jak zaznaczono w orzeczeniu, Komisja działała mając na uwadze doświadczenia wyniesione ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem…

Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę na Henkel Polska Sp. z o.o.
202104.30
0

Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę na Henkel Polska Sp. z o.o.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez konsumenta przeciwko reklamie telewizyjnej Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanowił oddalić skargę w dniu 18 listopada 2020r. Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktów marki Gliss Kur. Skarżący w złożonej skardze argumentował iż „W treści reklamy dowiadujemy…

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie ukarana przez UODO
202104.28
0

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie ukarana przez UODO

Dnia 11 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (KSSiP), stwierdził naruszenie przez nią przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i Rady UE 2016/679 z dnia 27…

Bank BPH ukarany przez UOKiK
202104.27
0

Bank BPH ukarany przez UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dn. 29 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, uznał mnogie postanowienia wzorców umów stosowane przez Bank BPH Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku za niedozwolone postanowienia umowne z powodu ich sprzeczności z prawem oraz naruszenia interesów konsumentów i zakazał ich…

Spółka SMED naruszyła zbiorowe interesy konsumentów
202104.26
0

Spółka SMED naruszyła zbiorowe interesy konsumentów

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu wobec SMED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 30 grudnia 2020 r. decyzję o uznaniu działań SMED za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Działania spółki SMED polegały na sugerowaniu konsumentom w…

Sieć Biedronka ukarana przez UOKiK
202104.19
0

Sieć Biedronka ukarana przez UOKiK

11 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania wobec przedsiębiorcy Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie będącego właścicielem sieci sklepów Biedronka, UOKiK stwierdził  stosowanie przez niego praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że właściciel sieci Biedronka pobierał od dostawców produktów rolnych lub spożywczych, środków pieniężnych…