Reklama mleka modyfikowanego HiPP Bio Combiotik 2 naruszyła Kodeks Etyki Reklamy
202106.23
0

Reklama mleka modyfikowanego HiPP Bio Combiotik 2 naruszyła Kodeks Etyki Reklamy

11 marca 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy uznał, iż zaskarżona przez Nestle Polska S.A. reklama mleka modyfikowanego HiPP Bio Combiotik 2 narusza art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy i jednocześnie reklama ta, nie narusza art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy. Nestle Polska S.A. złożyło skargę na reklamę telewizyjną produktu…

Frankowicze wygrali z bankiem w sądzie!
202106.21
0

Frankowicze wygrali z bankiem w sądzie!

22 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie przeciwko bankowi wytoczonej z powództwa jego klientów – kredytobiorców. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 103 765,71 franków szwajcarskich. Powodowie złożyli w pozwanym Banku wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego w kwocie 440 000 zł, określając jako walutę…

Borg Automotive sp. z o.o. ukarane przez UOKiK za opóźnienia w płatnościach
202106.18
0

Borg Automotive sp. z o.o. ukarane przez UOKiK za opóźnienia w płatnościach

18 marca 2021 r. Na podstawie art. 13v ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez Borg Automotive sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, obejmującego okres luty, marzec, kwiecień 2020 r., tj. trzy kolejne…

Fellowes Polska S.A. ukarana przez UOKiK
202106.16
0

Fellowes Polska S.A. ukarana przez UOKiK

22 kwiecień 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Fellowes Polska S.A. z siedzibą w Markach karę pieniężną w wysokości 434 474 PLN płatną do budżetu państwa. Prezes UOKiK podjął taką decyzję po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, które wykazało, iż Fellowes Polska S.A. stosował praktyki ograniczające konkurencję i naruszające zakazy, o których mowa…

Sieć sklepów SMYK S.A. pouczona przez UOKiK
202106.11
0

Sieć sklepów SMYK S.A. pouczona przez UOKiK

31 marca 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowaniu wobec Spółki Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzonej do obrotu zabawki: “hulajnoga trójkołowa SIMKI” w związku z tym, że wyrób ten został wycofany z obrotu oraz powiadomiono użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach. Ponadto Prezes UOKiK …

Kolejne zwycięstwo frankowiczów z bankiem!
202106.07
0

Kolejne zwycięstwo frankowiczów z bankiem!

Dnia 22 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie z powództwa klientów banku przeciwko temu Bankowi. Sąd uznał, iż umowa kredytowa zawarta pomiędzy stronami sporu jest nieważna. Ponadto, Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 7 842 franków szwajcarskich oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 zł….

Frankowicze wygrywają z bankiem w sądzie
202105.31
0

Frankowicze wygrywają z bankiem w sądzie

11 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie z powództwa małżeństwa kredytobiorców przeciwko bankowi, którego byli klientami, o ustalenie i zapłatę. Sąd zadecydował, iż Umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej powodami – B. F. i R. F. a bankiem jest nieważna. Ponadto, zasądził łącznie na rzecz powodów B….

Firma  Koleta sp. z o.o. okłamywała konsumentów
202105.27
0

Firma Koleta sp. z o.o. okłamywała konsumentów

11 lutego 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu wobec Koleta sp. z o.o., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania ww. spółki polegające na: kierowaniu do konsumentów zaproszeń na organizowane przez ww. spółkę pokazy handlowe w których zawarte były…

Łóżeczka ze sklepów SMYK wycofane po interwencji UOKiK
202105.24
0

Łóżeczka ze sklepów SMYK wycofane po interwencji UOKiK

28 stycznia 2021 r.  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po postępowaniu przeprowadzonym w związku z produktem jakim jest łóżeczko SMIKI wprowadzone na rynek przez przedsiębiorcę Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie, stwierdził, że przedsiębiorca usunął przyczyny zagrożeń stwarzanych przez ten produkt i umorzył postępowanie administracyjne oraz odstępuje od nałożenia na przedsiębiorcę Smyk S.A. kary…

JMS SPORTS ukarane przez UOKiK
202105.20
0

JMS SPORTS ukarane przez UOKiK

5 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzonym postępowaniu podjął decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł na przedsiębiorcę „JMS SPORTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, za wprowadzenie na rynek produktu niespełniającego wymagań bezpieczeństwa, tj. grilla piknikowego okrągłego Eurax BBQ. W trakcie kontroli inspektorzy reprezentujący…