201807.14
0

Nabywanie w drodze sprzedaży lub zamiany kryptowalut zwolnione z PCC przez rok.

13 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Zgodnie z przedmiotowy rozporządzeniem zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy podmiotów nabywających w drodze sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną jedynie po dniu wejścia w życie rozporządzenia i przez czas jego obowiązywania tj. od 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Nasz komentarz:

Należy pamiętać, że Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej ma charakter tymczasowy. Ustawodawca polski nie były przygotowany na tak szybkie wejście nowych technologii na rynek polski i nie przygotował  stosownych, szczegółowych uregulowań w tym zakresie. Wojewódzkie Sądy Administracyjne zaczęły uznawać kryptowaluty za prawa majątkowe, wobec czego  zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa sprzedaży lub zamiany praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Warto również zwrócić uwagę, że przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zaniechanie poboru podatku jedynie od momentu wejścia w życie tegoż rozporządzenia i do dnia 30 czerwca 2019 r.