Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę dotyczącą kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF
202111.10
0

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę dotyczącą kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF

Dnia 21 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny podjął wyrok w którym unieważnił umowę kredytową dotyczącą kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF zawartą pomiędzy powodem będącym klientem banku a bankiem, który udzielił kredytu. Sąd zasądził od pozwanego kwotę 133.472,57 zł na rzecz powoda.  Sąd zważył, co następuje: Powództwo zasługiwało na uwzględnienie co…

Spółka TD System Sp. z o.o. ukarana przez UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
202110.29
0

Spółka TD System Sp. z o.o. ukarana przez UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

22 czerwca 2021 r. w Katowicach, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu wobec TD System Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał działania TD System Sp. z o.o. polegające na odmowie anulowania wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej za brak…

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra ukarana przez UODO
202110.14
0

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra ukarana przez UODO

Dnia 30 czerwca 2021 r. w Warszawie, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra z siedzibą w Warszawie, polegające na niezgłoszeniu Prezesowi UODO naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia i w związku z tym wydał…

Przedsiębiorca ukarany za sprzedaż węgla niespełniającego norm
202109.24
0

Przedsiębiorca ukarany za sprzedaż węgla niespełniającego norm

25 czerwca bieżącego roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję o nałożeniu kary na przedsiębiorcę prowadzącego w województwie podkarpackim skład węgla w wysokości 2.802,00 zł na skutek uchybienia przez niego wymaganiom jakościowym dla paliw stałych, określonym w rozporządzeniu Ministra Energii z 27 września 2018 r. W trakcie kontroli przeprowadzonej 6 października 2020 r….

Komisja Etyki Reklamy oddaliła skargę przeciwko Spółce ŠKODA Auto Polska S.A.
202108.25
0

Komisja Etyki Reklamy oddaliła skargę przeciwko Spółce ŠKODA Auto Polska S.A.

26 maja 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez konsumenta, przeciwko reklamie internetowej na stronie internetowej www.skoda-auto.pl samochodu osobowego SKODA SUPERB iV dystrybuowanego przez Spółkę ŠKODA Auto Polska S.A., postanowił ową skargę oddalić.  Skarżący argumentował, iż reklama wprowadza konsumenta w błąd poprzez stwierdzenie, że…

Reklama McDonald’s Polska Sp. z o.o. naruszyła dobre obyczaje.
202108.20
0

Reklama McDonald’s Polska Sp. z o.o. naruszyła dobre obyczaje.

26 maja 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy podjął decyzję, iż zaskarżona przez konsumenta reklama McDonald’s Polska Sp. z o.o. częściowo nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i naruszyła dobre obyczaje. Skarżący konsument argumentował iż reklama telewizyjna Wieś Maca Swojskiego naruszyła Kodeks Etyki Reklamy pokazując wyjście ludzi z koncertu na parkingu bez masek,…

Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę przeciwko reklamie karmy dla kotów
202108.11
0

Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę przeciwko reklamie karmy dla kotów

18 maja 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez konsumenta (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej emitowanej w stacji FOX w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 17.07 karmy dla kotów PURINA ONE, produktu dystrybuowanego przez Spółkę Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie…

Bank Handlowy S.A.  naruszał zbiorowe interesy konsumentów
202108.02
0

Bank Handlowy S.A. naruszał zbiorowe interesy konsumentów

6 maja 2021 r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po stwierdzeniu że Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, które polegających na: nieobniżaniu całkowitego kosztu kredytu o proporcjonalną wartość kosztów (obliczoną tzw. metodą liniową), które dotyczyły okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy o kredyt konsumencki…

Cyfrowy Polsat S.A. ukarany przez Prezesa UODO
202107.30
0

Cyfrowy Polsat S.A. ukarany przez Prezesa UODO

22 kwietnia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Cyfrowy Polsat S.A. stwierdził naruszenie przez Cyfrowy Polsat S.A. zapisów ustawy o ochronie danych osobowych art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 i 2 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE…

Skarga klienta przeciwko sieci sklepów Lidl oddalona przez KER
202107.27
0

Skarga klienta przeciwko sieci sklepów Lidl oddalona przez KER

7 kwietnia 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez konsumenta (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zamieszczonej w gazetce reklamowej sklepu LIDL, reklamowany produkt przedstawiał produkty firmy Roleski sp. j., postanowił oddalić skargę w zakresie w jakim dotyczyła ona naruszenia art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki…