Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę dotyczącą kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF
202111.10
0

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę dotyczącą kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF

Dnia 21 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny podjął wyrok w którym unieważnił umowę kredytową dotyczącą kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF zawartą pomiędzy powodem będącym klientem banku a bankiem, który udzielił kredytu. Sąd zasądził od pozwanego kwotę 133.472,57 zł na rzecz powoda.  Sąd zważył, co następuje: Powództwo zasługiwało na uwzględnienie co…