Spółka TD System Sp. z o.o. ukarana przez UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
202110.29
0

Spółka TD System Sp. z o.o. ukarana przez UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

22 czerwca 2021 r. w Katowicach, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu wobec TD System Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał działania TD System Sp. z o.o. polegające na odmowie anulowania wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej za brak…

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra ukarana przez UODO
202110.14
0

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra ukarana przez UODO

Dnia 30 czerwca 2021 r. w Warszawie, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra z siedzibą w Warszawie, polegające na niezgłoszeniu Prezesowi UODO naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia i w związku z tym wydał…