Przedsiębiorca ukarany za sprzedaż węgla niespełniającego norm
202109.24
0

Przedsiębiorca ukarany za sprzedaż węgla niespełniającego norm

25 czerwca bieżącego roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję o nałożeniu kary na przedsiębiorcę prowadzącego w województwie podkarpackim skład węgla w wysokości 2.802,00 zł na skutek uchybienia przez niego wymaganiom jakościowym dla paliw stałych, określonym w rozporządzeniu Ministra Energii z 27 września 2018 r. W trakcie kontroli przeprowadzonej 6 października 2020 r….