Komisja Etyki Reklamy pozytywnie o reklamie Doritos
202106.30
0

Komisja Etyki Reklamy pozytywnie o reklamie Doritos

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy orzekł 7 kwietnia 2021 r. po rozpatrzeniu skargi złożonej przez konsumenta przeciwko reklamie telewizyjnej emitowanej w stacji TVN w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 20.42 przekąsek marki Doritos dystrybuowanych przez Spółkę Frito Lay Poland sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Grodzisk…

APA-2 SZMUKSTA ukarana przez UOKiK
202106.28
0

APA-2 SZMUKSTA ukarana przez UOKiK

1 kwietnia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – utrzymał w mocy zaskarżoną przez firmę APA-2 SZMUKSTA Spółka Komandytowa decyzję, na mocy której wymierzono owej spółce karę pieniężną w wysokości 1.800 zł z tytułu niewykonania ustawowego obowiązku należytego uwidaczniania cen towarów i usług.  W dniach 2 i 6 lipca 2020 r. inspektorzy reprezentujący…

Reklama mleka modyfikowanego HiPP Bio Combiotik 2 naruszyła Kodeks Etyki Reklamy
202106.23
0

Reklama mleka modyfikowanego HiPP Bio Combiotik 2 naruszyła Kodeks Etyki Reklamy

11 marca 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy uznał, iż zaskarżona przez Nestle Polska S.A. reklama mleka modyfikowanego HiPP Bio Combiotik 2 narusza art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy i jednocześnie reklama ta, nie narusza art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy. Nestle Polska S.A. złożyło skargę na reklamę telewizyjną produktu…

Frankowicze wygrali z bankiem w sądzie!
202106.21
0

Frankowicze wygrali z bankiem w sądzie!

22 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie przeciwko bankowi wytoczonej z powództwa jego klientów – kredytobiorców. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 103 765,71 franków szwajcarskich. Powodowie złożyli w pozwanym Banku wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego w kwocie 440 000 zł, określając jako walutę…

Borg Automotive sp. z o.o. ukarane przez UOKiK za opóźnienia w płatnościach
202106.18
0

Borg Automotive sp. z o.o. ukarane przez UOKiK za opóźnienia w płatnościach

18 marca 2021 r. Na podstawie art. 13v ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez Borg Automotive sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, obejmującego okres luty, marzec, kwiecień 2020 r., tj. trzy kolejne…

Fellowes Polska S.A. ukarana przez UOKiK
202106.16
0

Fellowes Polska S.A. ukarana przez UOKiK

22 kwiecień 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Fellowes Polska S.A. z siedzibą w Markach karę pieniężną w wysokości 434 474 PLN płatną do budżetu państwa. Prezes UOKiK podjął taką decyzję po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, które wykazało, iż Fellowes Polska S.A. stosował praktyki ograniczające konkurencję i naruszające zakazy, o których mowa…

Sieć sklepów SMYK S.A. pouczona przez UOKiK
202106.11
0

Sieć sklepów SMYK S.A. pouczona przez UOKiK

31 marca 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowaniu wobec Spółki Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzonej do obrotu zabawki: “hulajnoga trójkołowa SIMKI” w związku z tym, że wyrób ten został wycofany z obrotu oraz powiadomiono użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach. Ponadto Prezes UOKiK …

Kolejne zwycięstwo frankowiczów z bankiem!
202106.07
0

Kolejne zwycięstwo frankowiczów z bankiem!

Dnia 22 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie z powództwa klientów banku przeciwko temu Bankowi. Sąd uznał, iż umowa kredytowa zawarta pomiędzy stronami sporu jest nieważna. Ponadto, Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 7 842 franków szwajcarskich oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 zł….