Frankowicze wygrywają z bankiem w sądzie
202105.31
0

Frankowicze wygrywają z bankiem w sądzie

11 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie z powództwa małżeństwa kredytobiorców przeciwko bankowi, którego byli klientami, o ustalenie i zapłatę. Sąd zadecydował, iż Umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej powodami – B. F. i R. F. a bankiem jest nieważna. Ponadto, zasądził łącznie na rzecz powodów B….

Firma  Koleta sp. z o.o. okłamywała konsumentów
202105.27
0

Firma Koleta sp. z o.o. okłamywała konsumentów

11 lutego 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu wobec Koleta sp. z o.o., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania ww. spółki polegające na: kierowaniu do konsumentów zaproszeń na organizowane przez ww. spółkę pokazy handlowe w których zawarte były…

Łóżeczka ze sklepów SMYK wycofane po interwencji UOKiK
202105.24
0

Łóżeczka ze sklepów SMYK wycofane po interwencji UOKiK

28 stycznia 2021 r.  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po postępowaniu przeprowadzonym w związku z produktem jakim jest łóżeczko SMIKI wprowadzone na rynek przez przedsiębiorcę Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie, stwierdził, że przedsiębiorca usunął przyczyny zagrożeń stwarzanych przez ten produkt i umorzył postępowanie administracyjne oraz odstępuje od nałożenia na przedsiębiorcę Smyk S.A. kary…

JMS SPORTS ukarane przez UOKiK
202105.20
0

JMS SPORTS ukarane przez UOKiK

5 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzonym postępowaniu podjął decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł na przedsiębiorcę “JMS SPORTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, za wprowadzenie na rynek produktu niespełniającego wymagań bezpieczeństwa, tj. grilla piknikowego okrągłego Eurax BBQ. W trakcie kontroli inspektorzy reprezentujący…

Seaside Park sp. z o.o. stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
202105.17
0

Seaside Park sp. z o.o. stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 9 marca 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania które stwierdziło iż spółka Seaside Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, nałożył na tą spółkę obowiązek podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków jej działań. Spółka Seaside Park przekazywała konsumentom w treści materiałów…

Reklama internetowa produktu Recigar firmy Adamed Pharma S.A. naruszyła dobre obyczaje
202105.13
0

Reklama internetowa produktu Recigar firmy Adamed Pharma S.A. naruszyła dobre obyczaje

3 marca 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy uznał, iż reklama internetowa produktu marki Recigar firmy Adamed Pharma S.A. narusza art. 2 ust. 1 i art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżąca konsumentka w złożonej skardze informowała: „Reklama zaczyna się od słów kobiety: “Kiedy zostałam mamą obiecywałam sobie,  że…

Sieć Biedronka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów
202105.11
0

Sieć Biedronka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów

2 marca 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzonym postępowaniu, uznał iż Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, właściciel sieci sklepów “Biedronka” (dalej: Biedronka) stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Owo naruszenie polegało na: rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji w materiałach reklamowych o zamieszczeniu na stronie internetowej www.biedronka.pl regulaminów akcji promocyjnych…

Reklama Robarcko Poland Sp. z o.o. naruszyła Kodeks Etyki Reklamy
202105.07
0

Reklama Robarcko Poland Sp. z o.o. naruszyła Kodeks Etyki Reklamy

10 marca 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez AS-PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeciwko reklamie internetowej Robarcko Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni uznać, że reklama narusza art. 8 i art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy. W…

Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę na reklamę syropu
202105.05
0

Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę na reklamę syropu

23 grudnia 2020 r. Komisja Etyki Reklamy wydała uchwałę w sprawie reklamy spółki USP Zdrowie Sp. z o.o.. Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. Ponadto, jak zaznaczono w orzeczeniu, Komisja działała mając na uwadze doświadczenia wyniesione ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem…