Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę na Henkel Polska Sp. z o.o.
202104.30
0

Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę na Henkel Polska Sp. z o.o.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez konsumenta przeciwko reklamie telewizyjnej Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanowił oddalić skargę w dniu 18 listopada 2020r. Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktów marki Gliss Kur. Skarżący w złożonej skardze argumentował iż „W treści reklamy dowiadujemy…

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie ukarana przez UODO
202104.28
0

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie ukarana przez UODO

Dnia 11 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (KSSiP), stwierdził naruszenie przez nią przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i Rady UE 2016/679 z dnia 27…

Bank BPH ukarany przez UOKiK
202104.27
0

Bank BPH ukarany przez UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dn. 29 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, uznał mnogie postanowienia wzorców umów stosowane przez Bank BPH Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku za niedozwolone postanowienia umowne z powodu ich sprzeczności z prawem oraz naruszenia interesów konsumentów i zakazał ich…

Spółka SMED naruszyła zbiorowe interesy konsumentów
202104.26
0

Spółka SMED naruszyła zbiorowe interesy konsumentów

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu wobec SMED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 30 grudnia 2020 r. decyzję o uznaniu działań SMED za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Działania spółki SMED polegały na sugerowaniu konsumentom w…

Sieć Biedronka ukarana przez UOKiK
202104.19
0

Sieć Biedronka ukarana przez UOKiK

11 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania wobec przedsiębiorcy Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie będącego właścicielem sieci sklepów Biedronka, UOKiK stwierdził  stosowanie przez niego praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że właściciel sieci Biedronka pobierał od dostawców produktów rolnych lub spożywczych, środków pieniężnych…

Firma Walter Kompressortechnik Polska naruszyła przepisy antymonopolowe
202104.15
0

Firma Walter Kompressortechnik Polska naruszyła przepisy antymonopolowe

30 grudnia 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego uznał działania firmy Walter Kompressortechnik Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi za ograniczające konkurencję i naruszające zakaz, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Działania te polegały na…

Firma udzielająca pożyczek ukarana przez UOKiK
202104.12
0

Firma udzielająca pożyczek ukarana przez UOKiK

30 grudnia 2020 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał działanie firmy Xulock Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi, polegające na zamieszczaniu na stronach internetowych prowadzonych przez tą firmę, nieprawdziwych informacji, wskazujących na możliwość zawarcia umowy pożyczki na stronach internetowych, podczas gdy nie służyły one zawieraniu umów pożyczek, za praktykę naruszającą zbiorowe interesy…

Reklama piwa naruszyła standardy reklamy obrażając pielęgniarki
202104.08
0

Reklama piwa naruszyła standardy reklamy obrażając pielęgniarki

10 lutego 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, przeciwko reklamie internetowej Brokreacja sp. z o.o. uznał, że reklama narusza stosowne artykuły dotyczące Standardów Reklamy Piwa zawarte w Kodeksie Etyki Reklamy. Przedmiotem skargi była reklama…

Reklama Toyota Motor Poland nadużyła zaufania odbiorców
202104.02
0

Reklama Toyota Motor Poland nadużyła zaufania odbiorców

Dnia 13 stycznia 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy uznał, iż reklama telewizyjna Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. (dalej “Toyota”) narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżący w złożonej skardze informował o treści reklamy,…